Dünden Bugüne Foça

Eski adı ile PHOKAIA olan Foça' nın tarihi M.Ö. 8. yüzyıla kadar dayanır.

Foça, günümüze kadar gelen tarihi dokusu, damak zevkine düşkün olanları mutlu eden lezzetleri, dar sokakları, masmavi denizi ve şirin balık restoranları ile tam bir huzur sığınağıdır.

İzmir’e yaklaşık 55 km. mesafede, tarihi dokusu ve doğal güzelliğini kaybetmemiş olan Foça; İonların, Yunanistan' daki Dor istilasından kaçarak aEge sahillerinde kurdukları12 İon kentinden birisidir.

Ayrıca Homeros destanında da adı geçen mitolojik bir yerleşmedir.

“FOK BALIĞI” ve “HOROZ” sembolleri ile özdeşleşmiş Foça, mitolojik, arkeolojik, doğal ve kentsel sitin bir arada olduğu özgün bir ilçedir.

Foça; Pers, Büyük İskender, Cenevizliler, Osmanlı dönemlerini yaşamıştır.

Adını foklardan alan antik kent Phokaia, önemli bir deniz ve liman gücüne sahipti. Denizcilikleri ile ünlü Phokaialılar, büyük gövdeli yük gemileri yerine, yüksek hızlara ulaşabilen 50 kürekli ve 500 yolcu taşıma kapasiteli hızlı tekneleri kullanmışlar ve tarihin Babası HERODOT’a göre denizcilikte büyük ilerlemeler kaydetmişlerdir.

Cenevizliler, Phokaia'yı 1275'te düğün çeyizi olarak Bizans İmparatoru Michael Palcologue'den alıp onararak, yanına bir dış kale inşa etmişlerdir.

Phokaia, 14. yüzyıl boyunca Türk beyliklerinden Çakabey'in, sonraları da Saruhanoğulları Beyliği'nin yönetiminde kalmış, 1455'te Fatih Sultan Mehmet Phokaia'yı alıp Osmanlı topraklarına katmıştır.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde üs olarak kullanılan Foça, 1867'de Manisa eyaletine bağlanmış, 1919'da kısa dönem Yunanlılar'ın işgaline maruz kalmış, 1922'de Kurtuluş Savaşından sonra Türkiye sınırları içinde yer almıştır.

Foça, 1990 yılında özel çevre koruma bölgesi ilan edilmiş, ilçe merkezinin büyük bölümü doğal sit, kentsel sit, arkeolojik sit korumasına alınmış ve bu güzelliğin gelecek nesillere de aktarılması sağlanmıştır.

Ayrıca 1991 yılında, Akdeniz Foku Türkiye Ulusal Komitesi tarafından pilot bölge seçilmiştir. Haziran 1993'ten beri proje ekibi tarafından yapılan araştırmalarda, fokların yaşamak için Foça adalarını seçtiği belirlenmiştir.

Yaz aylarının ortalama sıcaklığı 26 derece, deniz suyu sıcaklığı is 22 derecedir. Yaz mevsiminin en sıcak ayları Temmuz ve Ağustostur.

Daha fazla bilgi için ;
Foça Belediyesi
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Mavi Piksel