Yapılaşma Esasları

Arsalarımız, net 1200-1500 m2 arasında değişen konut imarlı müstakil parseller halindedir.
İmar durumuna göre, her parselde, arsa alanının %20 sini (E=0,20) ve 2 katı geçmemek üzere ev yapılabilmektedir.
Eğimden kazanılan alanlar inşaat emsaline dahil değildir.

Bu kurallar içerisinde düzenli ve planlı yapılaşmayı en önemli misyonumuz kabul ediyoruz.

Bu amaçla 4 ana ev tipi belirledik :

Akdeniz ve ada mimarisinin cizgilerini taşıyan Çeşme Evi,
Bodrum ve yöresinin mimari dokularını taşıyan Bodrum Evi,
Doğal yaşam konseptine uygun olarak ağaçtan üretilen Bolu Evi,
Foça'nın yöresel mimarisini yansıtan Foça Evi,

Evinizi yapmak istediğinizde 4 ev tipinden en beğendiğiniz ve arsanıza en uygun olan modeli seçiyorsunuz.
Dilerseniz (belirli bir ücret karşılığında) projenizi hazırlıyor ve inşaat ruhsatı alınması işlemlerinizi sizin adınıza takip ediyoruz.

Bu ev tiplerinin inşa edilmiş örneklerini Foçaköy'de görebilirsiniz.

Mavi Piksel